Industrial machine vision

Ontwikkeling van klant specifieke vision modules

Een in de techniek bekende uitspraak is ‘meten is weten’, echter wordt de term ‘zien is geloven’ ook steeds belangrijker. Op allerlei manieren probeert de maakindustrie grip te krijgen op hun productie processen. Dit kan bijvoorbeeld zijn om te controleren of een product binnen de norm valt, maar ook om bepaalde gegevens van een product te verzamelen die later in het productie proces van belang zijn.

Een techniek die hiervoor toegepast van worden is Industrial Vision. Dit houdt in dat er met de juiste belichting door een camera een foto van een product wordt gemaakt, om deze te verwerken. Dit beeld (foto) kan dan worden gebruikt voor het meten of controleren van het product. De software die zorg draagt voor deze beeldverwerking berekend dan de gewenste waarden of bepaalt of een product naar wens is. Een belangrijke factor in dit proces is belichting, want om een object te kunnen beoordelen zal deze duidelijk zichtbaar moeten zijn zonder dat dit wordt beïnvloed door factoren van buitenaf.

Het voordeel van deze techniek t.o.v. bekende sensoren zoals laser, taster etc., is dat er meerdere controles op hetzelfde moment kunnen worden uitgevoerd op basis van een enkel beeld.

Voorbeelden van toepassingen vision:

 1. Barcodes lezen:
  1. Track and tracing
  2. Product informatie
  3. Controle juiste product
 2. Positie bepaling voor robots
 3. Controle m.b.t. maatvoering product
Camera’s

De keuze van het type camera hangt af van de gewenste toepassingen. Globaal gezien bestaan er 2 soorten:

 1. Smart camera’s
 2. Industriële camera’s

De smart camera heeft een interne processor en geheugen waarmee beeldverwerking wordt uitgevoerd. De beeldverwerking wordt extern geprogrammeerd en daarna in de camera gezet. Hierdoor is geen externe PC nodig en worden de resultaten direct door de camera gegeven d.m.v. digitale uitgangen of een communicatie protocol.

De industriële camera daarentegen heeft op zichzelf geen interne beeldverwerking, hierbij worden de beelden gemaakt door de camera direct via een protocol doorgegeven aan een extern systeem waarop de beeldverwerking wordt uitgevoerd. Software is hierdoor onafhankelijk van type camera, en vaak zijn de mogelijkheden van de extern gebruikte software vele malen uitgebreider dan de software die gebruikt wordt op de smart camera’s.