Inbedrijfstelling

Wij als AB besturingstechniek kunnen u helpen in het volledige proces van automatiseren, vanaf de tekentafel tot aan het inbedrijf stellen van de machine. Dankzij een stuk ervaring, kennis en de juiste voorbereiding zal een inbedrijfstelling zo efficiënt mogelijk worden uitgevoerd. Zo’n inbedrijfstelling wordt ‘hands-on’ door een software engineer(s) uitgevoerd, en vraagt vaak om een gestructureerde aanpak:

  1. Implementatie van besturingssoftware
  2. Uitvoeren van I/O testen
  3. Functionele testen
  4. FAT – Factory Acceptance Test
  5. SAT – Site Acceptance Test
  6. Training

Alvorens er met een inbedrijfstelling wordt gestart, wordt de machine door onze mensen gecontroleerd of deze voldoet aan de veiligheid en of alles correct is gemonteerd/geïnstalleerd.

Zodra alles is gecontroleerd zal de software in de machine worden geladen en wordt het HMI- of SCADA systeem in werking gesteld. Daarna wordt er gestart met het uitvoeren van een I/O test, waarbij wordt gecontroleerd of alle I/O ook daadwerkelijk is aangesloten zoals het op het elektrisch schema is weergegeven.

Als alle I/O is gecontroleerd, zal de besturingssoftware functioneel in zijn geheel worden getest. Bij complexe installaties kan het voorkomen dat dit in verschillende delen moet worden opgesplitst, waarna later alles in zijn geheel wordt getest.

Na de functionele testen, zal er een FAT met u als klant worden uitgevoerd. Tijdens deze fase wordt aan de hand van een functionele specificatie het gehele systeem met u getest door randapparatuur en het proces te doorlopen of zo nodig te simuleren. Tijdens deze fase worden opmerkingen, aanpassingen of specifieke wensen verwerkt in een punchlist. De punten op deze punchlist kunnen dan na de FAT worden opgelost/verwerkt.

Nadat het systeem bij de eindklant is geïnstalleerd, wordt er een SAT uitgevoerd. Omdat vaak tijdens transport een deel van de besturing losgekoppeld is geweest, zal er altijd voor een deel nog een I/O test moeten worden uitgevoerd. Hierna zal het proces eerst zonder product worden doorlopen om te bekijken of alles naar behoren functioneert. Als daar geen problemen uit voortkomen, zal er gestart worden met testen inclusief product. Hierbij worden alle fasen van het proces doorlopen en bekeken of alles volgens specificatie functioneert.

Deze FAT en SAT worden uitgevoerd op basis van een vooraf gedefinieerd testprotocol, hierin staan de eisen omschreven waaraan het systeem moet voldoen.

Zo nodig zal er na de SAT nog een training worden gegeven aan de operators over hoe ze met de machine moeten werken.